Welkom! Dit is Learning Path!

Learning Path is een trainings- en vormingsorganisatie die zowel indoor als outdoor aan de slag gaat. We bieden programma's aan in zowel de profitsector als de non-profitsector. Deze programma's spitsen zich toe op individuen, teams en organisaties. We helpen leidinggevenden om hun impact te vergroten en trainen teams om hun communicatie skills en de samenwerking te verbeteren. Dit alles doen we vanuit de methodiek van het ervaringsleren. Het gaat een stapje verder dan "leren door doen". Vanuit onze jarenlange ervaring in het werken met groepen en groepsdynamica, zetten we bewust en doelgericht activiteiten in die zowel het individu als het team en de organisatie doen groeien. Zo versnelt Learning Path het groeiproces van een team en individu. We laten leidinggevenden en teams aan den lijve ondervinden zodat ze niet alleen weten welke thema’s belangrijk zijn, maar ook voelen waar het om draait.

We werken nooit vanuit een gestandaardiseerd programma maar bieden vormingen en trainingen op maat zodat leren nog beter aansluit bij jouw persoonlijke noden op vlak van inhoud, plaats, tijd, doelgroep, en budget.

Vanuit ons geloof in de kwaliteiten (talenten) van elke deelnemer en de sterktes die hij/zij bezit, scheppen we een (leer)klimaat waar verbondenheid centraal staat en waar informeel leren gestimuleerd wordt.

Referenties

SKJ Thomas More - Geel GIGOS - Genk Hogeschool PXL - Hasselt De Wissel REA College - Nederland Stadsbestuur Lommel Stichting Uit De Steigers - Maastricht Atlas College - Genk MOS - Antwerpen GO Campus Het Spoor - Mol PROFO vzw GO Busleyden Atheneum – Campus Pitzemburg - Mechelen Dana Cools, Santee Nitto FR&P Akindo Teach Jeugdhulp