Aanbod: Teamontwikkeling en professionalisering

Organisaties en teams zijn continu in beweging. Ze worden uitgedaagd en dienen zich voortdurend aan te passen bij nieuwe wendingen. Soms gaat die ontwikkeling vanzelf, soms helpt het om bepaalde processen extern te laten begeleiden. Learning Path wil dit graag samen met jullie doen.

Wij gaan aan de slag met datgene dat net onder de oppervlakte zit maar bepalend is voor de ontwikkeling van elke organisatie / team.
We zetten sterk in op het maken van onderlinge verbinding, leggen de focus op individuele ontwikkelingsnoden en die van de organisatie.

We begeleiden organisaties & teams tijdens hun zoektocht naar een betere versie van zichzelf. Learning Path vertrekt hierbij vanuit verwondering, talenten en groeikansen. Daarnaast gaan we lastige situaties niet uit de weg en maken we ongemakken, onzekerheden en kwetsbaarheden zichtbaar in het team. We brengen behoeften, noden en verlangens aan de oppervlakte van elk individu. Dit stimuleert eigenaarschap en helpt teams om tot (nieuwe) inzicht(en) te komen en zelf de motor te worden van verandering.


Tijdens een verkennend en vrijblijvend gesprek gaan we samen op zoek naar waar jullie de accenten willen leggen binnen het traject zodat we de leernoden, doelstellingen en verwachtingen helder krijgen. Wil je inzetten op het versterken van de communicatie, het probleemoplossend vermogen van je team vergroten, zicht krijgen op elkaars talenten, de intrinsieke motivatie aanwakkeren of heb je eerder nood aan leiderschap met impact of grenzen bewaken?
Wij bieden trajecten aan vanaf 1 dag tot meerdere dagen. Heb je, op basis van de verworven inzichten, nog nood aan verdere opvolging onder begeleiding van Learning Path? Dan kan Learning Path jou hierin verder begeleiden in de vorm van supervisie. We begeleiden jou in jouw leerproces door te reflecteren op eigen (werk)ervaringen. Op die manier streven we ernaar om jouw (mogelijkheden) nieuwe inzichten optimaal aan te spreken zodat je verrijkt in het werkveld/leven staat. Want: “wie goed voelt, goed doet”.

Referentie: GIGOS - Genk Learning Path biedt een veilige setting aan waarbinnen volop geëxperimenteerd kan worden, aandachtige observaties, oprechte interesse, zorgvuldige procesbegeleiding, mooie afwisseling tussen focus, concentratie, reflectie, ontspanning en humor.


Teamontwikkeling en professionalisering