Aanbod: Teamontwikkeling en professionalisering

Organisaties en teams zijn continu in beweging. Ze worden uitgedaagd en dienen zich voortdurend aan te passen bij nieuwe wendingen. Soms gaat die ontwikkeling vanzelf, soms helpt het om bepaalde processen extern te laten begeleiden. Learning Path wil dit graag samen met jullie doen.

Wij gaan aan de slag met datgene dat net onder de oppervlakte zit maar bepalend is voor de ontwikkeling van elke organisatie / team.
We zetten sterk in op het maken van onderlinge verbinding, leggen de focus op individuele ontwikkelingsnoden en die van de organisatie.

We begeleiden organisaties & teams tijdens hun zoektocht naar een betere versie van zichzelf. Learning Path vertrekt hierbij vanuit verwondering, talenten en groeikansen. Daarnaast gaan we lastige situaties niet uit de weg en maken we ongemakken, onzekerheden en kwetsbaarheden zichtbaar in het team. We brengen behoeften, noden en verlangens aan de oppervlakte van elk individu. Dit stimuleert eigenaarschap en helpt teams om tot (nieuwe) inzicht(en) te komen en zelf de motor te worden van verandering.


Tijdens een verkennend en vrijblijvend gesprek gaan we samen op zoek naar waar jullie de accenten willen leggen binnen het traject zodat we de leernoden, doelstellingen en verwachtingen helder krijgen.

Learning Path vertrekt hierbij vanuit:
 • verwondering
 • talenten
 • groeikansen
 • eigenaarschap
 • ervaringsleren
Learning Path zet in op:
 • versterken van onderlinge communicatie
 • probleemoplossend vermogen vergroten
 • aanwakkeren van intrinsieke motivatie
 • aan de oppervlakte brengen van behoeften, noden, verlangens
 • het versterken van samenwerkingsverbanden
 • persoonlijk leiderschap
 • bewaken van eigen grenzen
 • constructieve conflicten
 • ervaringsleren
Daarnaast gaan we lastige situaties niet uit de weg en maken we ongemakken, onzekerheden en kwetsbaarheden zichtbaar en bespreekbaar in het team.

Wij bieden trajecten aan vanaf 1 dag tot meerdere dagen. Heb je, op basis van de verworven inzichten, nog nood aan verdere opvolging onder begeleiding van Learning Path? Dan kan Learning Path jou hierin verder begeleiden in de vorm van supervisie. We begeleiden jou in jouw leerproces door te reflecteren op eigen (werk)ervaringen. Op die manier streven we ernaar om jouw (mogelijkheden) nieuwe inzichten optimaal aan te spreken zodat je verrijkt in het werkveld/leven staat. Want: “wie goed voelt, goed doet”.

We gaan zowel outdoor als indoor aan de slag en zoeken samen naar de geschikte locatie. Omdat we voor u graag op maat werken, kan u ons altijd vrijblijvend contacteren: info@LearningPath.be

Referentie: Teach Jeugdhulp Jullie zijn toppers!
Wij leerden tijdens jullie trainingsdagen over gedragspatronen binnen ons team. De opdrachten die we als team moesten uitvoeren waren origineel en gericht op het ervaringsleren. Het was op een positieve manier ‘confronterend’. Wat we vooral belangrijk vonden: de dagen leverden voldoende concrete informatie op om mee aan de slag te gaan.
Referentie: An Pauwels, Nitto We zijn bij Nitto Belgium vorig jaar opgestart met intervisies voor leidinggevenden. Recent hebben we een tweede intervisiegroep opgestart, opnieuw met een 6-tal leidinggevenden uit verschillende afdelingen. In zo’n intervisiesessie kan elke leidinggevende cases inbrengen waarmee hij/zij geconfronteerd wordt. Door de intervisietechniek delen alle leden hun best practices en geven ze elkaar feedback, waardoor ze van elkaars ervaringen en input kunnen leren.
Bovendien bouwen we door de heterogene samenstelling van de groepen ook een sterker netwerk en betere samenwerking uit binnen onze organisatie.
Maar om hiermee op te starten, heb je een veilig en open klimaat nodig in de groep, een sterke basis van vertrouwen. Hiervoor hebben we Learning Path ingeschakeld!
Carl en Jo hebben intussen al 2 intervisiegroepen uitgedaagd en begeleid op een ontspannende maar leerrijke manier om elkaar beter te leren kennen en het vertrouwen in elkaar te versterken. De deelnemers vonden het telkens een zeer leuke namiddag, vol met nieuwe inzichten, zowel over zichzelf als over de anderen in de groep. Het doel om meer openheid en vertrouwen te creëren in deze groepen is telkens meer dan geslaagd, waardoor ook onze intervisies succesvol zijn. Dank je wel Carl en Jo voor de fijne samenwerking, jullie doen dat keigoed!
An Pauwels, Nittohttps://www.nitto.com
Referentie: Jurgen Wolfs, REA College - Nederland REA College Heerlen heeft 1,5 jaar geleden een grote omvorming moeten doormaken, waar er daarnaast ook nog met een bepaalde cultuur binnen de organisatie gebroken diende te worden. Learning Path heeft ons hier ontzettend mee geholpen in een drietal sessies, om daarin de juiste weg te bewandelen. Voorafgaand aan iedere sessie, heb ik in een persoonlijk overleg met Jo & Carl van Learning Path, aangegeven wat onze pijnpunten zijn en wat ik graag zou willen bereiken op zo’n dag. Met ontzettend goed gestelde trechtervragen van hun kant, kwamen we iedere keer tot de kern van de ‘uitdaging’. Met een gevarieerd programma en zeer leuke, maar ook confronterende (groeps)opdrachten werden deze dagen een succes. Er werd veel gelachen, plezier gemaakt maar ook wel eens een traantje weggepinkt. Uiteindelijk hebben we weer een team, waar iedereen met de neus dezelfde kant op staat. Hier zijn, wij als REA College Heerlen zijnde, Learning Path zeer erkentelijk en dankbaar voor!!!
Jurgen Wolfs, REA College - Nederlandhttps://www.reacollegenederland.nl
Referentie: FR&P Een geslaagde teambuilding! We waren met FR&P op zoek naar een organisatie om voor ons een brainstormsessie/softskill dag uit te werken rond thema’s als communicatie, coaching, connectie met het bedrijf… Learning Path is erin geslaagd om deze diverse thema’s te verwerken in 1 boeiende dag waarin zowel werknemers als bedrijf de nodige inzichten werden aangereikt. Zowel opdrachten in groep als kleine subgroepjes zorgden voor een verbondenheid tussen collega’s die elkaar anders meestal niet vaak zien. Er was tijd tussendoor voorzien voor reflectie en duiding.
Deze dag werd door alle werknemers ervaren als leerrijk, alsook ontspannend en leuk door de verscheidene opdrachten outdoor. Bedankt Jo & Carl!
Referentie: GIGOS - Genk Learning Path biedt een veilige setting aan waarbinnen volop geëxperimenteerd kan worden, aandachtige observaties, oprechte interesse, zorgvuldige procesbegeleiding, mooie afwisseling tussen focus, concentratie, reflectie, ontspanning en humor.


Teamontwikkeling en professionalisering