Learning Path: Doelgroep

Non profit

Jeugdwerk en gezondheidszorg
Door onze jarenlange ervaring in het jeugdwerk weten wij dat het steeds een uitdaging vormt om deze doelgroepen te kunnen bieden wat zij echt nodig hebben. Wij geloven er sterk in dat verbondenheid in teams, tussen cliënten en hun organisatie een sterke meerwaarde is om de professionaliteit en klantgerichtheid te vergroten in de werking. Ervaringsgericht leren biedt een nieuwe waaier aan mogelijkheden waardoor iedereen kan groeien en een duurzaam resultaat op lange termijn kan bekomen worden. We vertrekken niet vanuit een vast programma, maar willen het proces van de lerende volgen. We nodigen de deelnemers uit om het gebied buiten hun comfort zone te verkennen, te stretchen, om vervolgens met de opgedane inzichten hun referentiekader te vergroten. Op deze manier leren mensen zichzelf steeds beter kennen en hebben ze de mogelijkheid om andere keuzes te maken. Bovendien kan je de verworven kennis en inzichten toepassen in je werkomgeving. Learning Path is de geschikte partner in opleidingen, vormingen en supervisie.

Onderwijs
De recente hervormingen binnen het onderwijs, zorgen voor een grote uitdaging om het leer- en leefklimaat in de school optimaal te behouden. De sleutel tot een duurzaam succes zit in het ervaringsgericht leren. Antwoorden krijgen op vragen zoals: “Hoe creëer ik verbondenheid tussen de leerlingen, in de relatie leerling-leerkracht en binnen een team van leerkrachten? Hoe zetten we een veranderingsproces in gang met een blijvend resultaat? Hoe krijg ik inzicht in mijn eigen leerproces en het groepsproces?” Samen met jullie gaan wij op zoek naar antwoorden en gaan we aan de slag met de klasgroep of leerkrachten. Waar de sterktes van het onderwijs en de hulpverlening samenkomen, onstaat er een nieuwe waaier aan mogelijkheiden en inzichten die onze jongeren en leerkrachten helpen om te groeien tot de beste versie van zichzelf.
Werken op maat is een goede aanpak.

Profit

Kleine-, middelgrote- en grote ondernemingen
Kies je ervoor om als bedrijf verbondenheid te creëren tussen de werknemers zodat ze zelf de motor worden van leer- en veranderingsprocessen, sta je open voor procesgericht leren met een duurzaam resultaat, wend je dan zeker tot Learning Path. Wij focussen ons op de onderlinge relaties tussen mensen en hebben aandacht voor het waarderend kijken naar elkaar. We kiezen er bewust voor om niet in te zetten op inschalen van mensen of kleuren toe te wijzen aan iemand. In tegendeel, wij opteren voor kruisbestuiving tussen mensen en hebben oog voor datgene wat mensen drijft m.a.w. de intrinsieke motivatie aanwakkeren en de talenten van mensen tot uiting laten komen. Zo bereikt het samenwerken, waarderend omgaan met elkaar, communiceren, ... een nieuwe dimensie. Learning Path is de ideale partner om samen met werknemers, teamleaders en leidinggevenden de wereld van het ervaringsleren te verkennen en te integreren in de bedrijfscultuur.
Learning Path kiest ervoor om niet alleen op het cognitieve leren maar ook op het sociaal-emotionele leren in te zetten en dit in verbondenheid met de natuur.
Wij bieden hieromtrent dagopleidingen, meerdaagse trainingen, supervisie en teambuildings aan. Werken op maat is altijd mogelijk.

Doelgroep