Testimonial: Rob Keulers - REA College Heerlen

Challenge by choice

De afgelopen paar jaar heb ik nogal een reis afgelegd. In mijn werkzame leven was ik erg op zoek naar verdieping en verrijking van mijn rugzak aan vaardigheden als trainer, of zoals Learning Path dat zo mooi noemt, procesbegeleider. Al zoekend naar een passende plek om deze nieuwe prikkels te vinden kwam ik uiteindelijk op de site van Learning Path terecht. Vanaf het eerste contact voelde ik me helemaal op mijn plek bij Carl en Jo. Over het algemeen kijk ik met een kritische blik naar andere trainers. Ik voel vaak onvoldoende ruimte om mijn eigen rol of positie in te nemen, daarnaast ben ik gevoelig voor sturend gedrag van anderen. Carl en Jo gaven me de ruimte om mezelf te zijn en zelf mijn mate van input bij de trainingen te kiezen volgens hun veelgebruikte slogan ‘Challenge by choice’.

Carl en Jo luisteren, nodigen uit en bieden aan om deel te nemen, zonder daar merkbare druk op uit te oefenen. Die begeleidingshouding vind ik zeer sterk en probeer ik ook meer en meer in te zetten in mijn eigen training. Daarnaast is hun onderlinge vriendschap en bijbehorende dynamiek in een bijna perfect symbiotische relatie iets om jaloers op te zijn. Het is zo belangrijk in de wijze waarop ze training geven!

Ik heb me opgegeven voor de 5-daagse training ervaringsleren, dit was een prachtige reis. Als deelnemer werd je actief meegenomen in de opdrachten, waarna er uitgebreide reflectie en theoretische onderbouwing plaats vond. Ik vind het belangrijk om tijdens mijn eigen trainingen actieve elementen te gebruiken, afwisseling aan te bieden en op een laagdrempelige manier deelnemers uiteindelijk nieuwe uitdagingen aan te laten gaan. De creativiteit en veelzijdigheid die Carl en Jo hierbij inzetten, met vaak eenvoudige basismaterialen was een enorme eye-opener. Door de tips en tricks die ik meekreeg kwam ik met een enorme energie-boost terug op mijn eigen werkplek. In de hierop volgende weken heb ik mijn eigen trainingsinhoud nogmaals kritisch tegen het licht gehouden en direct diverse aanpassingen in aangebracht. Het gevoel van hernieuwde energie is nog tijdenlang bij me blijven hangen.

Ongeveer een jaar later heb ik met een directe collega deelgenomen aan een losse trainingsdag Active reviewing. Vanuit routine reflecteerden we binnen onze eigen training steekproefsgewijs, of vroegen we feedback aan de gehele groep. Door elkaars mening 1 één voor een te bevragen werden de antwoorden al snel overeenkomstig. Learning Path liet ons met simpele, leuke en interactieve methodes kennismaken met alternatieve wijzen van reflectie, waardoor deze inhoudelijk sterker werden. Ook kregen we mooie nieuwe inzichten in een stuk theoretische achtergrond en het inzetten van de frequentie en timing van reflecties. Het was tof om te bemerken dat ik niet de enige was die blij werd van de trainingen van Learning Path, mijn collega was net zo enthousiast.

Ik merk dat ik het lastig vind om Learning Path kort en bondig te omschrijven. Enerzijds houden ze het klein en eenvoudig met simpele materialen. Aan de andere kant besteden ze veel tijd aan detailafwerking en het inzetten van fantastische nieuwe opdrachten. Ondanks dat elementen soms slechts enkele minuten gebruikt worden tijdens een trainingsdag, kiezen Carl en Jo niet voor de makkelijkste, snelste route, maar maken ze een product met hun hart, en dat merk je aan alles.

In het afgelopen jaar maakte de teamsamenstelling bij mijn werkgever grote veranderingen door, waardoor ook de groepsdynamiek zeer sterk wijzigde. Om samen een nieuwe start te kunnen maken moest eerst oud zeer de wereld uit. Met ondersteuning van Learning Path hebben we 5 teamdagen gehad waarin we moeilijke momenten uit het verleden konden bespreken en samen het vizier op de toekomst konden richten. Met name de oude pijn bespreken was heftig voor alle betrokkenen, maar noodzakelijk om verder te kunnen. Learning Path zorgde voor een omgeving die voor alle betrokkenen veilig genoeg was om volledig deel te kunnen nemen. De signalen die mijn collega’s afgaven zijn zonder uitzondering positief. Ook de collega’s die bij voorbaat afwachtend of kritisch waren, keken met een voldaan gevoel terug.

Enkele weken geleden heb ik de 2-daagse verdiepende training ervaringsleren gevolgd. Nogmaals terug de ervaringsleren -materie in duiken en wat meer de diepte in gaan, met name vanuit je rol als trainer was weer verfrissend. Tijdens deze dagen kwam het besef ik in de afgelopen 2,5 jaar bewuster ben gaan werken met ervaringsleren en dat ik een groei heb doorgemaakt met name bij het timen en het inzetten van opdrachten en reflecties. Deze ontwikkeling. En groei heb ik enkel kunnen doormaken door de omstandigheden die Learning Path daarvoor gecreëerd hebben. Daar ben ik Carl en Jo oprecht dankbaar voor.

Ik wacht met ongeduld op nieuwe producten die Carl en Jo nog verder gaan ontwikkelen, want ik vind het jammer dat ik op dit moment alle trainingen van Learning Path gevolgd heb. Ik kom altijd zó enthousiast en gevoed met nieuwe prikkels terug van de trainingsdagen!

Overigens, ik heb geen aandelen of andere betrokkenheid bij deze organisatie. Ook schrijf ik zelden reviews of recensies. Het feit dat er ik ditmaal voor gekozen heb om wél te schrijven benadrukt nogmaals hoe enthousiast ik over de bezieling en passie van Carl en Jo bij Learning Path ben. Ze hebben me geholpen om me als professional verder te ontwikkelen in mijn werk als trainer. Iedereen die interesse heeft in ervaringsleren zou ik Learning Path dan ook zeer warm aanbevelen!

Rob Keulers
Trainer TalentenExpeditie en Trajectcoach
REA College Heerlen