Aanbod: Reiss Motivation Profile®

Als gecertificeerd Reiss Motivation Profile® master zijn we de geschikte partner in:

RMP Certified Master
 • Leiderschapsontwikkeling (Individueel of in groep/team)
 • Team coaching (Directie teams, management teams, operationele teams)
 • Individuele coaching (op één of meerdere ambities)
 • Persoonlijk leiderschap en zelfontwikkeling
Wij werken graag een vrijblijvende prijsofferte uit voor jou en je organisatie. Daarnaast mag je ons vrijblijvend contacteren voor meer achtergrondinformatie of verwijzen we je door naar de site van Wim Olbrechts, CEO van RMP België – Nederland, waar het RMP uitgebreid beschreven staat.

Wat is het Reiss Motivation Profile®

Het Reiss Motivatie Profile® brengt die psychologische behoeften in kaart die zingevend en waardevol zijn voor een persoon. Deze 16 intrinsieke motivatoren zijn de motor achter ons gedrag. Ze motiveren de persoon om deze behoeften te realiseren in zijn leven. De bevrediging van deze behoeften vormt dus de basis voor een succesvol en zingevend privé- en beroepsleven. Het bewustmaken van deze motivatoren, zorgt ervoor dat de persoon bewust kan leven en niet langer geleefd wordt.

Het Reiss Motivation Profile® is het eerste en enige empirisch wetenschappelijk motivatie-onderzoek.

Reiss motivatoren

Een must voor de professional die met mensen samenwerkt

1. Individuele blauwdruk: mensen niet in vakjes
Het RMP beschrijft de individualiteit van de menselijke persoonlijkheid. Het RMP groepeert of categoriseert geen personen en maakt geen typologieën van personen. Het RMP brengt iemands psychologisch DNA in kaart. Elk motivatieprofiel is een individuele blauwdruk van iemands kernwaarden, behoeften en motivatie.

2. Reden waarom i.p.v. gedrag, competenties of talent
In tegenstelling tot andere persoonlijkheidstesten bestudeert het Reiss Motivation Profile® geen gedrag of voorkeuren, maar het motivatieprofiel legt uit waarom een individu bepaald gedrag stelt.

Met het RMP krijgt een persoon inzicht in zijn individuele waardensysteem:
 1. welke van de 16 motivatoren heeft de persoon fundamenteel nodig om duurzaam gemotiveerd en tevreden te zijn en geeft positieve drive
 2. hoe vaak of hoeveel wil de persoon wat voor hem belangrijk is kunnen ervaren
 3. welk gedrag zorgt voor negatieve stress
 4. welke type werk of welk soort situaties zorgt voor een verhoogd stressrisico en leidt onherroepelijk tot demotivatie
Uw ware passie ontdekken. Inzicht krijgen in de dynamiek van uw motivatieprofiel kan u op weg helpen om uw ware passie in uw leven te ontdekken. Om deze reden is het profiel bijzonder interessant om de volgende cruciale levensvraag te kunnen beantwoorden: welke professionele of persoonlijke keuzes maak ik best om een zinvol, tevreden en passioneel leven te leiden?

Ook voor jou?

Dankzij het RMP zijn teams effectiever:

 • taken kunnen worden verdeeld in overeenstemming met wat het teamlid zingevend vindt en bijgevolg ook écht energie geeft
 • het team bereikt sneller synergie en onderlinge samenwerking
 • teamleden begrijpen elkaar zonder elkaar te (ver-)oordelen
 • teamleden begrijpen elkaars motivatie en waarden en kunnen er rekening mee houden
 • er is merkelijk minder conflict binnen het team en meer acceptatie
 • motiverende selectie van nieuwe teamleden
 • snellere integratie van nieuwe teamleden in de bestaande motivatiedynamiek
Voordelen van RMP voor transformationeel leidinggeven:

 • leidinggevenden maken kennis met een zeer efficiënt instrument en methode voor werknemersmotivatie
 • zij leren medewerkers individueel en in team intrinsiek motiveren
 • ze leren optimaal rekening houden met wat hun medewerkers fundamenteel nodig hebben om gemotiveerd en duurzaam te presteren
 • ze ontdekken in welke mate hun eigen motivatieblauwduk hun leiderschapsstijl beïnvloedt
 • ze ontdekken welke schaduwzijden verantwoordelijk zijn voor een verhoogd risico aan stress of burn-out en hoe ze hieraan kunnen ontsnappen
 • RMP speelt in om de fundamentele waarden van de medewerker, die aan de basis liggen voor het hanteren van een transformationele leiderschapsstijl
Voor HR-verantwoordelijken is met RMP de juiste persoon op de juiste plaats een haalbare kaart:

 • welke werkomgeving motiveert de medewerker
 • welke aanpak en leiderschapsstijl zal werken en welke aanpak zal frustratie teweegbrengen
 • hoe creëer ik welzijn bij de medewerker
 • waarom valt mijn medewerker uit en welke domeinen zijn hiervoor risico verhogend
 • detecteer in een oogopslag die situaties die uw medewerkers stress en spanning bezorgen
 • voor de persoonlijke ontwikkeling van hun talenten helpt RMP die ontwikkeldomeinen bepalen die er echt toe doen
 • wat heeft het team nodig met betrekking emotionele veiligheid
 • hoe zullen de medewerkers reageren op verhoogde prestatiedruk of regelmatige veranderingen
Echte transformatie mogelijk met het RMP in coaching:

 • de individuele bronnen kunnen eenvoudiger worden geïdentificeerd, zowel naar inhoud, prioriteit als naar hoeveelheid of frequentie!
 • talent en potentieel kunnen sneller worden geactiveerd door inzicht in de zingevende context die de coachee hiervoor nodig heeft
 • de coachee leert de eigen behoeften herkennen, benoemen, begrijpen en te aanvaarden, zodat zelfsturing toegankelijker wordt
 • de behoeften van anderen (collega’s, partner, baas, kinderen,…) worden herkenbaar, begrijpbaar en gemakkelijker te aanvaarden
 • omgaan met de eigen schaduwzijden eigen aan de motivatieblauwdruk maakt transformatie op identiteitsniveau mogelijk
Het Reiss Motivatie Profiel® geeft inzicht in wat jij écht nodig hebt in jouw leven, in jouw werk en in al jouw relaties (werk, privé, vrienden, enz.).

Jouw individuele RMP visualiseert in een grafiek hoe jij prioriteit geeft aan elk van de 16 wetenschappelijk afgeleide levensmotieven.

Jouw RMP geeft je inzicht in:

 • jouw individuele kernwaarden, drijfveren, aspiraties en levensmotieven: wie jij bent en wat jij écht nodig hebt
 • hoe jij anderen percipieert of ervaart
 • hoe anderen jouw ervaren
 • jouw kernwaarden en valkuilen en hoe die te vermijden.
Voordelen van het inzetten van het RMP voor individuele medewerkers:

 • het zelfbewustzijn van de medewerkers neemt toe
 • taken kunnen worden toegewezen in overeenstemming met de innerlijke behoeften van de werknemers
 • de zelfacceptatie van de werknemer neemt toe
 • verhoogd empathisch vermogen, in het bijzonder bij eerder zakelijk of technische profielen
 • verminderd uitvalrisico voor emotioneel gevoeligere of burn-out gevoelige medewerkers
 • het potentieel van de werknemer kan doelgericht worden ontwikkeld
Onderwijsdeskundigen en leerlingenbegeleiders krijgen met RMP vat op een motiverende studiekeuze of loopbaan

 • welke studiekeuze past bij de motivatiedynamiek van de leerling of student
 • welke studiekeuze zal ook effectief uitzicht geven op een duurzaam motiverende job
 • welke leeromgeving of aanpak heeft mijn de leerling nodig om tot goede schoolresultaten te komen
 • welke aanpak zal nefast werken op de motivatie van de student en kan voor vervroegd uitvallen zorgen
 • hoe kan onderpresteren in school vermeden worden, zodat goede schoolresultaten mogelijk worden
Resultaten bij het inzetten van het RMP in het wervingsproces:

 • het profiel van de ideale kandidaat kan beter gecommuniceerd worden
 • het nodige potentieel van de kandidaat kan duidelijker afbakend worden
 • de tijdstabiele persoonlijkheid van de kandidaat en niet het veranderlijk gedrag wordt geanalyseerd
 • de kansen om de juiste kandidaat te vinden die past in de waarden van de organisatie of het team, worden vergroot
 • naast knowhow en competentie, heeft u een valide inzicht in wat de medewerker duurzaam motiveert
 • door de hoge voorspelbaarheid van het RMP weet u hoe de kandidaat zich op langere termijn zal gedragen en wat hem zal demotiveren
RMP in een extreme prestatieomgeving, zoals in de sport:

 • naast de fysieke, atletische kracht is de mentale en emotionele weerbaarheid van de atleet beslissend om onder massale druk topprestaties neer te zetten
 • met RMP kan de emotionele stabiliteit van de sporter bepaald worden
 • het trainingsprogramma kan worden aangepast aan de individuele behoeften van de sporter
 • factoren die een positieve en negatieve invloed hebben op de atleten kunnen worden vastgesteld
 • synergie tussen de trainer, de atleet, het team en de omkaderende functie kan worden bereikt
 • discrepantie tussen trainer, coach en sporter kan worden blootgelegd en welke aanpak en stijl van coachen nefaste gevolgen zullen hebben op het resultaat van de sporter
 • de sporter leert met zijn RMP hoe hij zichzelf blijvend kan motiveren