Vorming: Werken op maat

Elke organisatie heeft zijn eigen leerpad (specifieke leer- en ontwikkelingsnoden). Niet iedereen is gebaat bij een standaardopleiding, soms wil je eerder een vorming op maat. Daarom wil Learning Path samen met jou bekijken welke thema’s we aan de oppervlakte brengen en hoe we deze verder uitdiepen, zodat “leren” nog beter aansluit bij jouw persoonlijke noden op vlak van inhoud, plaats, tijd, doelgroep en budget.
Procesgerichte begeleiding, informeel leren en verbondenheid blijven onze hoofdingrediënten om het beste van je en jouw medewerkers, klas, groep aan de oppervlakte te brengen. We scheppen een leerklimaat waar informeel leren, respect, verbondenheid en waardering centraal staan zodat iedereen vanuit zijn kracht nieuwe uitdagingen kan aangaan.

Aan de slag met je doelgroep

Werken met kinderen, jongeren en volwassenen binnen een klas- leefgroep, organisatie of vereniging is geen evidentie. Er spelen vaak vele dynamieken in een groep die het welbevinden en het leerklimaat negatief beïnvloeden. Vele van deze dynamieken zijn wel voelbaar, maar niet tastbaar en vaak onbespreekbaar. Dit kan ervoor zorgen dat een groep uit balans geraakt of individuen probleemgedrag stellen of ontwikkelen. Wanneer we deze processen meer aan de oppervlakte weten te brengen, gaan hier ongelooflijk veel leerkansen in schuil. Samen met jou / voor jou gaan we aan de slag met jouw groep. We gaan op zoek naar hoe we een groepsproces kunnen lezen en kijken we welke interventies hier mee samen gaan zodat “de groep” de bron wordt van leren en eigenaar wordt van zijn eigen leerproces.

Samen werken we een programma uit, waarna we actief aan de slag gaan rond bijvoorbeeld herstel, verbinding en de sterktes die aanwezig zijn bij je klas- leefgroep.

Training voor teams

Wil je graag als team in een ervaringsgericht bad duiken of verdiepen in een theoretisch model? Is het jullie eerste kennismaking met ervaringsleren of heb je als team hier al een weg in afgelegd en sta je op een kruispunt? Dan kan Learning Path jou hierin verder helpen en voor jou een vorming op maat aanbieden. Voor we starten aan een vorming op maat, gaan we eerst met jou in overleg zodat we de leernoden, doelstellingen en verwachtingen helder krijgen. Op die manier trachten we zo goed mogelijk afgestemd te zijn op jouw verwachtingen om ons aanbod hier zo naadloos mogelijk op af te stemmen.

Heb je, op basis van nieuw verworven inzichten, nog nood aan verdere opvolging onder begeleiding van Learning Path? Dan kan Learning Path jou hierin verder begeleiden in de vorm van supervisie. We begeleiden jou in jouw leerproces door te reflecteren op eigen (werk)ervaringen. Op die manier streven we er naar om jouw (mogelijkheden) nieuwe inzichten optimaal aan te spreken zodat je verrijkt in het werkveld/leven staat. Want: “wie goed voelt, goed doet”.

Leertrajecten & Teambuilding

Kies je ervoor om als bedrijf verbondenheid te creëren bij je werknemers, zodat ze zelf de motor worden van leer- en veranderingsprocessen, dan gaan we samen opzoek naar dat wat mensen verbindt zodat samenwerken, waarderend omgaan en communiceren met elkaar, de kans krijgt om een nieuwe dimensie te bereiken.
Hiernaast bieden wij ook teambuilding aan, waar we fun met leren combineren. Door samen met je team prikkelende en uitdagende opdrachten te vervullen, stimuleren we de samenwerking, het groepsgevoel en het informeel leren. Zo wordt het team zelf de bron van leren. Vanuit fun en een positief leerklimaat zetten we niet alleen in op verwondering maar ook op frustratie (probleemoplossend denken). Via deze twee insteken kan het leerproces van een team versnellen. We dagen jullie uit in samenwerken, verstillen, lachen, overleggen, … en nog zoveel meer. In een team waar meer verbondenheid is mag/kan iedereen in zijn talent staan.
Daar waar de klassieke teambuilding stopt, start Learning Path.
Omdat we voor u graag op maat werken, kan u ons altijd vrijblijvend contacteren.
Werken op maat